Get Adobe Flash player

Spółki, stowarzyszenia, fundacje, działalność gospodarcza

Zajmujemy się kompleksową obsługą Klientów z różnych sektorów w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego. Prawnicy naszej Kancelarii doradzali polskim spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach ich działalności, prowadząc zarówno ich bieżącą obsługę prawną, w tym wszystkich organów tych spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia, etc.), jak i realizując doradztwo w poszczególnych sprawach wynikających z aktualnych potrzeb Klientów. Poza spółkami prawa handlowego, AMW ATTORNEYS-AT-LAW zajmuje się obsługą takich podmiotów jak stowarzyszenia, fundacje, podmioty działające w szeroko pojętej sferze służby zdrowia, oraz wszelkie inne osoby prawne i jednostki organizacyjne.

 

W powyższym zakresie realizowane przez nas usługi prawne obejmują m.in.:

 

 • tworzenie nowych spółek, fundacji, stowarzyszeń, przekształcenie istniejących, opracowywanie dokumentacji „korporacyjnej”, m.in. statutów, umów spółek, regulaminów, tworzenie zasad ładu korporacyjnego, etc., a także ich rozwiązywanie, likwidację;
 • przygotowywanie projektów oraz negocjacje umów akcjonariuszy, umów joint venture;
 • bieżące doradztwo na rzecz organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, reprezentowanie i doradztwo na posiedzeniach poszczególnych organów;
 • opracowywanie struktury prawnej, w tym finansowania, transakcji mających za przedmiot istniejące spółki (w tym M&A) i nadzór nad jej realizacją;
 • organizowanie jak i przeprowadzanie analiz prawnych (due diligence) podmiotów lub aktywów będących przedmiotem transakcji;
 • sporządzanie i negocjowanie wszelkiej dokumentacji prawnej transakcji takiej jak, w szczególności, listy intencyjne, term-sheet-y, umowy o zachowaniu poufności, umowy o wyłączności, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące oraz ostateczne sprzedaży, umowy o finansowanie transakcji, w tym umowy kredytowe, zabezpieczeń, umowy rachunków powierniczych, umowy z członkami władz poszczególnych uczestników transakcji, wykonanie obowiązków informacyjnych, sporządzanie wszelkiej innej dokumentacji związanej z realizacją transakcji;
 • reprezentacja we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z transakcjami (UOKiK, zgody, zezwolenia);
 • reprezentowanie w sprawach pracowniczych związanych z realizowaną transakcją, w tym w zakresie przygotowania i negocjowania porozumień (m.in. pakietów socjalnych);
 • reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością samych spółek (w tym także odpowiedzialnością karną);
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach sądowych (rejestracyjnych, spornych, jak również karnych) oraz w postępowaniach administracyjnych (uzyskiwanie zgód, zezwoleń, składanie zawiadomień, etc.).

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW