Get Adobe Flash player

Optymalizacja podatkowa

Usługi oferowane przez prawników AMW ATTORNEYS-AT-LAW obejmują kompleksowe doradztwo prawne w zakresie optymalizacji podatkowej działalności naszych Klientów z wykorzystaniem struktur zagranicznych, zmierzające z jednej strony do ograniczania ryzyka podatkowego, a z drugiej zaś optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej z punktu widzenia podatkowego.

 

W ramach świadczonych usług prawnicy AMW ATTORNEYS-AT-LAW, we współpracy z doradcą podatkowym, świadczą wsparcie prawne, w szczególności w zakresie zaprojektowania docelowej, atrakcyjnej podatkowo struktury, w tym z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, spółek off-shore i innych podmiotów (w tym w szczególności na Cyprze, w Luksemburgu, w Liechtensteinie, Szwajcarii i Guernsey), przygotowania wniosków o interpretację podatkową, analizy i negocjacji umów z TFI, opracowaniem statutu funduszu i innej dokumentacji niezbędnej do utworzenia funduszu i wniesienia aktywów, a także w zakresie przekształcenia obecnej struktury Klienta do struktury modelowej.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW