Get Adobe Flash player

Bankowość i finanse

W zakresie szeroko rozumianej bankowości i finansów, usługi realizowane przez prawników AMW ATTORNEYS-AT-LAW obejmują m.in.:

 

  • doradztwo w związku z zagadnieniami regulacyjnymi w zakresie bankowości i rynków kapitałowych, w tym w zakresie prowadzenia działalności bankowej na terenie kraju przez podmioty z i spoza UE;
  • przygotowywanie i negocjowanie dokumentów finansowania, w tym umów kredytowych (także konsorcjalnych) i umów pożyczek, umów pomiędzy wierzycielami, umów podporządkowania, oraz dokumentów zabezpieczeń i innych dokumentów finansowania;
  • przygotowywanie regulaminów kredytowania oraz regulaminów prawnych form zabezpieczeń wierzytelności bankowych;
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa bankowego i cywilnego, w tym tajemnicy bankowej, outsourcingu i ochrony danych osobowych;
  • due diligence potencjalnych kredytobiorców;
  • analizy prawne dokumentacji kredytowych i ustanowionych zabezpieczeń oraz umów outsourcingowych;
  • doradztwo w związku z nabywaniem i zbywaniem puli wierzytelności oraz windykacją należności z tytułu czynności bankowych.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW