Get Adobe Flash player

IP, IT i ochrona danych osobowych

AMW ATTORNEYS-AT-LAW świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów obejmującą doradztwo prawne, jak również przygotowywanie i negocjowanie umów:
 

  • regulujących status praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych;
  • umów wdrożeniowych, licencyjnych i serwisowych w zakresie systemów IT.

 
Usługi świadczone przez AMW ATTORNEYS-AT-LAW, obejmują również:
 

  • doradztwo prawne w zakresie zgłoszeń oraz dalszej wymiany pism z GIODO;
  • doradztwo w przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym analiza przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ustawą i przepisami wykonawczymi oraz stanowiskami w przedmiocie ochrony danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych, rejestracji baz danych zawierających dane osobowe, zachowania wymogów związanych z przekazywaniem danych osobowych za granicę oraz przetwarzaniem danych wrażliwych;
  • przygotowywanie umów o administrowanie bazami danych osobowych.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW