Get Adobe Flash player

Prawo pracy

AMW ATTORNEYS-AT-LAW doradza również w dziedzinie prawa pracy we wszystkich sprawach dotyczących stosunku pracy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Nasi prawnicy uczestniczyli również w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w szczególności, w negocjacjach dotyczących pakietów socjalnych oraz zakładowych układów zbiorowych pracy, a także w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zakres pomocy prawnej świadczonej przez prawników naszej Kancelarii obejmuje m.in.:

 

  • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy;
  • przygotowywanie umów i regulaminów regulujących stosunki pracy;
  • reprezentowanie w negocjacjach i sporządzanie umów o pracę, umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym umów o pracę z członkami zarządu i kontraktów z kadrą menedżerską;
    sporządzanie umów o zakazie konkurencji;
  • udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą;
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym w ramach zwolnień grupowych;
  • spory z zakresu prawa pracy, w tym spory zbiorowe oraz spory sądowe z pracownikami indywidualnymi.
2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW