Get Adobe Flash player

Postępowania sądowe i administracyjne

Prawnicy AMW ATTORNEYS-AT-LAW świadczą zastępstwo we wszystkich stadiach:

 

  • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
  • postępowania przed Sądem Najwyższym;
  • postępowania przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc;
  • postępowania egzekucyjnego;
  • postępowania przed sądami administracyjnymi;
  • postępowania karnego (również na etapie postępowania przygotowawczego) i wykroczeniowego, w tym jako obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wypadków i kolizji drogowych.

 

Świadczymy również pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia w postępowaniach likwidacyjnych oraz prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

 

Usługi oferowane przez AMW Kancelarię Adwokacką, obejmują również:

  • sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej i samorządowej, do organów administracji publicznej i samorządowej;
  • reprezentację przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym w sprawie skarg na decyzje organów administracji publicznej i samorządowej;
  • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji, w tym pozwoleń na broń.

 

Prawnicy AMW ATTORNEYS-AT-LAW posiadają także bardzo szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w relacjach administracyjnoprawnych. Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach indywidualnych, skutkujących m.in. uzyskaniem koncesji, zezwoleń, licencji, zgody, zezwolenia, w tym pozwolenia na broń, oraz wymagających złożenia zawiadomienia, zgłoszenia, etc., jak również przed organami wszystkich szczebli zarówno administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz organów administracji i samorządów, zarówno w sprawach ustrojowych jak i bieżącej obsługi prawnej.

 

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW