Get Adobe Flash player

Nieruchomości

AMW ATTORNEYS-AT-LAW doradza Klientom w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w tym na potrzeby sektora energetycznego. Świadczmy obsługę prawną w procesie nabywania nieruchomości oraz kształtowania struktur finansowania i zabezpieczenia transakcji. Pomagamy Klientom na każdym etapie inwestycji począwszy od nabycia nieruchomości, przygotowania i prowadzenia procesu budowlanego, oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, kończąc na sprzedaży nieruchomości lub komercjalizacji powierzchni handlowych, w tym podpisywania umów dzierżaw i najmu, dotyczących zarówno powierzchni biurowych jak i handlowych, a w szczególności, w zakresie:

 

  • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
  • doradztwa w zakresie lokalizacji inwestycji;
  • sporządzania dokumentacji, w tym zabezpieczeń, i udziału w negocjacjach z podmiotami finansującymi nabycie i inwestycje na nieruchomości;
  • doradztwa i reprezentowania cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości lub udziałów w spółkach;
  • doradztwa prawnego w zakresie procesu budowlanego, w tym sporządzania, analizy i negocjowania umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów developerskich itp.;
  • świadczenia pomocy prawnej w zakresie przygotowania umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, obejmującej m.in. sporządzanie umów z zarządcami nieruchomości, umów z dostawcami mediów oraz opracowywania wewnętrznych regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych;
  • procesów reprywatyzacyjnych, w tym „gruntów warszawskich”, oraz odszkodowań z tytułu wywłaszczenia;
  • reprezentacji przed organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW